Om Stenocare

STENOCARE A/S blev stiftet i 2017 med det ene formål at være en aktiv deltager i den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis. Virksomheden har modtaget Lægemiddelstyrelsens tilladelser til at dyrke og producere medicinsk cannabis, og til at importere og distribuere medicinsk cannabis til danske patienter.

Dyrkning og produktion af medicinsk cannabis

STENOCARES medicinsk cannabis produkter er baseret på højpotente sativa planter, som er klonet for at opnå nogle rene CBD og rene THC varianter. Der anvendes CO2 ekstraktion til udtræk af plantens virkestoffer.

Stenocare
Hygiejne omkring planterne er vigtigt for at sikre optimal kvalitet. Foto med ledelsen af STENOCARE på besøg hos den Canadiske leverandør og samarbejdspartner

STENOCARE A/S vil dyrke og producere medicinsk cannabis i højteknologiske indendørs klimarum, hvor det er muligt at styre alle de forhold der påvirker de højpotente planternes styrke, kvalitet og ensartethed. Rummene er total isolerede således sollys, udendørs luft og skadelige levende organismer ikke kan påvirke dyrkningen.

Der bygges på velafprøvede erfaringer og løbende rådgivning fra en af Canada’s førende producenter af medicinsk cannabis. De importerede produkter bruges dagligt af 45.000 canadiske patienter, og er underlagt ”Health Canada” løbende kontroller for at opnå høj patientsikkerhed. Den danske Lægemiddelstyrelse har ligeledes vurderet produkternes kvalitet, og har godkendt dem til optagelse på den danske medicinliste.dk

Stenocare
Lokation: Jylland
Stenocare
Lokation: Sjælland