Medicinsk cannabis

Medicinsk cannabis anvendes i dag som en bred betegnelse for produkter, der indeholder enten dele af cannabisplanten, aktive stoffer fra cannabisplanten eller syntetisk fremstillede cannabinoider. De medicinske cannabisprodukter bruges til at lindre en række forskellige sygdomme, herunder sclerose, nervesmerter og kræft. Man kan få medicinsk cannabis i flere forskellige former, herunder cannabisolie, kapsler, tabletter, tørrede cannabisblomster og mundhulespray.

I Danmark er det lovligt og muligt at få medicinsk cannabis. Medicinsk cannabis skal ordineres på recept af en læge og kan kun udleveres fra et apotek eller et hospital. De lovlige medicinske cannabisprodukter er standardiserede og kontrollerede. Alle produkter overholder lægemiddelstyrelsens regler og er derfor patientens garanti for, at de får et rent og ensartet produkt hver gang.

Medicinsk cannabis der ikke er købt på recept, er ulovlig og kan indeholde skadelige stoffer. Der er stor usikkerhed om, hvordan den ulovlige cannabismedicin er lavet, og hvad produkterne egentlig indeholder. De ulovlige cannabisprodukter fra det illegale marked, kan indeholde noget helt andet, end det der oplyses på pakningen, ligesom indholdet kan variere fra produkt til produkt. Fremstillingsprocessen og produkterne er ikke kontrolleret og ikke underlagt reglerne fra Lægemiddelstyrelsen. Mange af produkterne fra det illegale marked er produceret med henblik på at fremme rusen og ikke på plantens behandlingsmæssige positive potentiale. Meget tyder på, at illegal cannabis er blevet højpotent, hvilket betyder, at det kan føre til en overpåvirkning hos patienten som hæmmer effekt, og i værste fald kan forværre den underliggende sygdom og medføre uønskede bivirkninger.

 

Hvad er medicinsk cannabis

 

I Danmark kan patienter få adgang til medicinsk cannabis på 4 forskellige måder:

 1. Forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  Medicinsk cannabis produkter under forsøgsordningen er enten dyrket og produceret i Danmark eller importeret som færdige produkter fra udlandet.  Medicinsk cannabis under forsøgsordningen kan udskrives på recept af en læge til alle patienter og alle sygdomme. På Lægemidddelstyrelsens hjemmeside kan man se en liste over optagne cannabisprodukter til medicinsk brug under forsøgsordningen KLIK HER
   
 2. Godkendt medicin
  Der er i Danmark godkendt ét lægemiddel baseret på cannabis. Det er lægemidlet Sativex (godkendt 2011). Sativex er en mundhulespray til behandling af spasmer ved multipel sclerose. Sativex indeholder cannabisekstrakter. Sativex udskrives af speciallæger i neurologi til patienter med multipel sclerose.
   
 3. Ikke godkendt medicin på udleveringstilladelse
  Andre lande, f.eks. USA, har godkendt lægemidlerne Marinol og Nabilone (godkendt 1985), der indeholder syntetisk fremstillede cannabinoider. Hvis en dansk læge ønsker at udskrive disse to produkter til en patient, skal lægen søge udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen. Hvis Lægemiddelstyrelsen godkender lægens ansøgning, kan medicinen importeres til patienten.
   
 4. Magistrelt fremstillet medicin med cannabis
  Magistrelt fremstillet medicin med cannabis er tilberedt på Glostrup apotek til den enkelte patient efter recept fra en læge.

 

 

 

Hvad indeholder cannabisplanten?

Cannabisplanten indeholder mange forskellige aktive stoffer som kaldes ”Cannabinoider”. De vigtigste aktive og almindelig kendte cannabinoider er CBD (Cannabidiol) og THC (delta-9-tetrahydrocannabinol). CBD er i modsætning til THC ikke et psykoaktivt stof og har derfor ikke en euforiserende effekt.

Cannabisplanten indeholder også terpener og flavonoider. Medicinsk cannabis fra cannabisplanten indeholder derfor mange forskellige stoffer. Medicinsk cannabis fra cannabisplanten virker ved hjælp af et fænomen, som kaldes entourage effect. Det betyder, at effekten af ét stof påvirkes af dets entourage, altså samtlige komponenter som det følges med.
 

 

Hvad er medicinsk cannabis

 

Hvad er forsøgsordningen?

”Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis” blev d. 15. december 2017 vedtaget enstemmigt af alle 9 partier i Folketinget og trådte i kraft 1. januar 2018. Formålet med forsøgsordningen er at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af godkendt konventionel medicin. Mange patienter selvmedicinerer sig med ulovlige produkter og loven giver dem nu mulighed for et lovligt alternativ, hvor anvendelsen kan ske i sikre rammer.

Hvis du vil læse mere om forsøgsordningen, så klik HER.


Hvem kan få udskrevet recept på medicinsk cannabis under forsøgsordningen?

På baggrund af en lægefaglig vurdering er det nu muligt at behandle patienter, der ønsker det, med medicinsk cannabis. Lægen har fri ordinationsret til de produkter, der er optaget i forsøgsordningen, hvilket betyder, at der kan udskrives medicinsk cannabis til alle patienter uanset sygdom. Omvendt har ingen læge pligt til at udskrive medicinsk cannabis.

Selvom der er mulighed for at udskrive medicinsk cannabis til alle patienter uanset sygdom, har Lægemiddelstyrelsen foretaget en vurdering af, hvilke patientgrupper og mulige terapeutiske indikationer, der kunne være relevant for behandling med medicinsk cannabis:

-    Smertefulde spasmer på grund af multipel sclerose
-    Smertefulde spasmer på grund af rygmarvskade
-    Kvalme efter kemoterapi
-    Neuropatiske smerter, hvilket vil sige smerter på grund af sygdom i hjerne, rygmarv eller nerve

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens vurdering af, hvilke patientgrupper og mulige terapeutiske indikationer HER

Lægemiddelstyrelsen skriver, at behandling med medicinsk cannabis først bør forsøges, hvis patienten har afprøvet relevant godkendt medicin uden tilfredsstillende resultat.

Hvis du vil læse mere om, hvem der kan få udskrevet recept på medicinsk cannabis, så klik HER.

 

 

Hvem kan få tilskud til medicinsk cannabis under forsøgsordningen?

Den 1. januar 2019 indføres en særlig tilskudsordning for medicinsk cannabis omfattet af den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis. Ordningen gælder med tilbagevirkende kraft for køb foretaget fra 1. januar 2018.

Borgere, som har en gældende terminalbevilling får 100 % i tilskud. Andre borgere får 50 % i tilskud til et årligt forbrug af medicinsk cannabis, der ikke overstiger 20.000 kr. Når det samlede forbrug overstiger 20.000 kr. ydes der ikke tilskud, således at efter 20.000 kr er der fuld egenbetaling til hele produktets pris. Tilskud til køb fra 1. januar 2019 fratrækkes automatisk på apoteket i ekspeditionsøjeblikket.

Du kan læse mere info om den særlige tilskudsordning for medicinsk cannabis på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside KLIK HER

Lægens ordination af medicinsk cannabis i forsøgsordningen er den centrale præmis for at få tilskud hertil.

Kan jeg få ekstra tilskud hvis jeg er medlem af Sygesikring Danmark?

Sygesikring Danmark giver også tilskud til medicinske cannabis i forsøgsordningen.
Hvis du er medlem af gruppe 1 eller gruppe 2, får du 50 % i tilskud, og du får 25 % i tilskud, hvis du er medlem af gruppe 5.
Læs mere om beregning af tilskud til medicin KLIK HER

 

Medicinsk cannabis forskning

Der er stor interesse for muligheden for at lindre smerter med medicinsk cannabis. Brugt medicinsk er der erfaringer med, at cannabis bla. lindrer smerter, stimulerer appetitten, reducerer kvalme og virker muskelafslappende.

I Danmark og udlandet er den evidensbaserede viden, der er om medicinsk brug af cannabis meget begrænset, især når det kommer til medicinsk forskning i den naturlige cannabisplante. Medicinsk cannabis under forsøgsordningen er medicinsk cannabis udvundet fra den naturlige cannabisplante.

I lande som Holland, Canada, USA og Israel er der mange års erfaring med anvendelsen af medicinsk cannabis fra den naturlige cannabisplante til forskellige sygdomme. Læger, myndigheder, hospitaler og interesseorganisationer fra disse lande har offentliggjort deres erfaringer – og det kan hjælpe til at forstå effekten eller den manglende effekt ved brugen af medicinsk cannabis.

Hvis du vil læse mere om videnskabelige erfaringer med medicinsk cannabis, så klik HER.

Hvad er medicinsk cannabis

 

Doseringsprincipper

Der findes ikke en videnskabelig definition for dosering af medicinsk cannabis til forskellige sygdomme (indikationer). Dosering er meget individuel og skal tilpasses den enkelte patient ved at afprøve virkningen.

Det er vigtigt at følge lægens anvisninger for dosering, og er man i tvivl om effekten eller oplever man uønskede effekter – så skal lægen kontaktes.

Patienter uden erfaring med medicinsk cannabis anbefales at starte behandlingen med meget lav dosis, og stoppe behandlingen hvis uønskede bivirkninger opleves.

Hvis du vil læse mere om dosering af medicinsk cannabis, så klik HER.

 

Hvad er det endocannabinoide system?

Det endocannabinoide-system er et naturligt signal system, som ikke kun findes i mennesker, men er til stede i alle hvirveldyr. Det er vitalt for opretholdelse af menneskers sundhed.

I slutningen af 1980´erne fandt forskere de receptorer hos mennesker der er knyttet til det endocannabinoide system. CB1-receptorerne blev lokaliseret primært i hjernen og andre dele af centralnervesystemet, og påvirkning af disse cannaboid-receptorer igangsætter den euforiserende effekt, som THC kan have. CB2-receptorerne er lokaliseret i andre dele af kroppen i relation til celler, som er involveret i vores immunsystem.

De endocannabinoide receptorer er bredt fordelt over hele kroppen; i hjernen, organerne, tarmsystemet, bindevæv, kirtler og immunceller.

Det endocannabinoide-system er involveret i en lang række forskelligartede processer i kroppen. Cannabinoider kan være med til at regulere appetit, blodtryk, blodgennemstrømning til hjernen, fordøjelse, kvalme, immunsystemet, inflammation, hukommelse, humør, bevægelse, smerte, reproduktion og stress.

Det endocannabinoide-system er et af de vigtigste fysiologiske systemer, der er involveret i etablering og opreholdelse af menneskers sundhed. Det endocannabinoide-system er endnu ikke fuldt afdækket af videnskaben.

Opdagelsen af det endocannabinoide-systems funktion i mennesker synes at understøtte den omfattende anekdotiske evidens, som findes vedrørende cannabis’ lindrende effekter på et væld af lidelser.

Hvis du er intresseret i at læse mere om det endocannabinoide system, så klik HER.