Om Stenocare

Stenocare bygger på dansk farmaceutisk tradition

Drevet af et ønske om at bringe lindring til kroniske og terminalt syge patienter
bygger medicinalvirksomheden Stenocare videre på den danske farmaceutiske tradition
for at levere kontrolleret medicin til verden. Efter en serie af godkendelser af selskabets medicinske cannabisolier udmærker Stenocare sig på det voksende marked for medicinsk cannabis og arbejder nu på de danske, svenske, norske, tyske, britiske og australske markeder. Her er fokus på at sikre patienter ensartede og myndighedskontrollerede cannabisolieprodukter.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. Stenocare
“Med en farmaceutisk tilgang til produktion af medicinsk cannabis er det Stenocares formål at hjælpe patienter med at få flere tålelige dage under sygdomsforløbet” Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. Stenocare

Stenocare er et dansk selskab, der dyrker, producerer, importerer og sælger receptpligtig medicinsk cannabis

Stenocare er en dansk medicinalvirksomhed, der blev grundlagt i 2017. Allerede året efter blev Stenocare den første danske virksomhed, som opnåede alle tre tilladelser til både at dyrke, importere og håndtere medicinske cannabisolier til den danske forsøgsordning. Samtidig er Stenocare den første danske virksomhed, som har fået godkendt medicinske oliebaserede cannabisprodukter til den danske forsøgsordning. Stenocare arbejder i dag i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og Australien.

Farmaceutisk tilgang har sikret de afgørende tilladelser

Videnskabelig kontrollerbarhed, gennemsigtige processer og ensartethed i ethvert produkt er afgørende for med troværdighed at kunne tilskrive sig titlen som medicinalvirksomhed og for at vinde tillid hos læger og de mange potentielle patienter. At optimere enhver detalje og kontrollere tilliden til og kvaliteten i ethvert produkt er en arbejdsmetode, som CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg genkender fra sine mange år i IT-branchen og aktivt anvender i Stenocare.

“Jeg gik fra en branche, der er 100 pct. teknologisk baseret til en, der er baseret på naturens processer. Det at have 100 pct. kontrol over det digitale økosystem, risikosikring og optimering har jeg taget med over i håndteringen af medicinsk cannabis. Selvom planten grundlæggende er et naturprodukt, er det afgørende at skabe rammerne for udviklingen, som kan kvalitetssikres, kontrolleres og optimeres og derigennem accepteres og godkendes som receptpligtig medicin,” siger CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg og understreger, den teknologiske og detaljestyrede forædlingsproces af cannabisplanterne udelukkende baseret på indendørs klimakontrollerede dyrkningsrum gør Stenocare til en farmaceutisk virksomhed i modsætning til dyrkning i drivhuse, som er væsentlig vanskeligere at kontrollere.

Denne høje farmaceutiske standard har medført succes i flere markeder, og det er lykkedes teamet bag Stenocare at opnå de svært tilgængelige godkendelser i de attraktive markeder.

Stenocare har samarbejde med ledende producenter af medicinsk cannabis med det formål at importere deres færdige produkter til Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og Australien. Stenocare ønsker at indgå samarbejde med flere leverandører for, at opnå bedre forsyningssikkerhed og tilbyde patienter flere typer produkter til deres behandling med medicinsk cannabis.

Stenocares kerneambition er at give flere patienter et tillidsfuldt, veldokumenteret og let tilgængeligt farmaceutisk alternativ af allerhøjeste kvalitet til de mange patienter, der ønsker at lindre smerter og anfald med medicinsk cannabis, uden at de skal kriminaliseres via det illegale marked eller miste basale rettigheder.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. Stenocare
“Det er et fælles samfundsmæssigt problem, at så mange patienter stadig har svært ved at få adgang til medicinsk cannabis og i stedet er nødsaget til at bevæge sig ud i et uværdigt og usikkert kriminelt landskab, når man i forvejen befinder sig i en presset livssituation. Hvis man ikke kan garantere kvaliteten og dosering, kan anvendelsen af medikamentet ligesom med anden medicin gøre mere skade end gavn. De receptpligtige produkter og anvisninger med de allerhøjeste restriktioner i forhold til kvalitet og sikkerhed er derfor afgørende for både at vinde lægers og patienters tillid og bygge et solidt fundament for en ny, international branche" Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. Stenocare

Grundlæggere vil hæve patienters livskvalitet og mindske magtesløsheden hos de pårørende

Som mange andre danskere har grundlæggerne af Stenocare selv været vidne til familiemedlemmers mangel på søvn og appetit og ro under et alvorligt sygdomsforløb. Dette problem er dag for dag en stærkt motiverende faktor for ledelsen og de tre oprindelige grundlæggere af Stenocare.

“At forbedre livskvaliteten for patienter i meget svære stunder af livet og give dem flere tålelige dage under sygdomsforløbet er det, der driver os alle i Stenocare og får os til at kæmpe for at opnå godkendelser til at distribuere receptpligtig medicinsk cannabis i flere og flere markeder. Vi ønsker ikke for nogen hverken syg eller pårørende nogensinde at skulle igennem et så magtesløst sygdomsforløb, som vi alle tre har været tætte vidner til,” siger CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Bakket op af en ledelse med brede kompetencer og med sine mangeårige ledelses- og organisationserfaring er CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg gået ind i en helt ny industri med et mål om at skabe et mere tåleligt og værdigt sygdomsforløb for patienter.

Stenocares mål er at blive ledende Europæisk ”brand” indenfor receptpligtig medicinsk cannabis, som er fremstillet efter farmaceutiske principper om God Fremstillings Praksis (GMP).

Cannabisplanter gror uden jord og under kunstigt sollys for at sikre høj kvalitet og ensartethed

“Populært sagt lever vores planter et fuldstændigt isoleret liv uden den samme sol, luft, regn og frihed, som vi mennesker nyder godt af. Vi leverer farmaceutisk medicin og skal derfor fuldstændigt kunne kontrollere klimaforhold og eliminere potentielle forureningskilder. Derfor har vi i Stenocare investereret over 35 millioner kroner i indendørs produktionsfaciliteter,” fortæller CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Topmoderne produktion i Randers og driftselskab nord for København

Dyrkningsfaciliteten i Randers har strategisk fokuseret på at imødekomme farmaceutiske standarder, og Stenocare har nu opbygget en erfaringstung organisation, der beviseligt har eksekveret effektivt på udrulningsstrategien i jagten på de afgørende myndighedstilladelser.

Med en stabil track record for at opnå godkendelser til at sælge cannabisprodukter beviser Stenocare, der drives fra naturskønne omgivelser nord for København, en solid strategi og en enestående evne til at eksekvere i et krævende marked.

“Producenter af medicinsk cannabis kan kun entrere i nye markeder som resultat af en langvarig og målrettet strategi, der bygger på ordentlighed, god kommunikation med myndigheder og et fælles fokus på at kontrollere alle detaljer af værdi- og produktionskæden helt ned i materien. Vi har brugt de fornødne ressourcer på at tilegne os både et unikt markedskendskab og et effektivt leverandør- og distributionsnetværk. Det er denne know-how, der placerer os forrest i feltet og gør, at vi har kunnet levere i de lande, hvor ingen andre er lykkedes,” siger CEO Thomas Skovlund Schnegelsberg