Medicinsk cannabis bivirkninger

Medicinsk cannabis under forsøgsordningen, er ikke undersøgt på samme systematiske måde som godkendte lægemidler. Det er derfor meget begrænset, hvad der findes af videnskabeligt dokumenteret viden om bivirkninger. Ved brugen af medicinsk cannabis er der altså tale om en behandling, hvor den kliniske evidens for virkning og bivirkninger ikke er entydigt afklaret. Det er hensigten, at forsøgsordningen med Medicinsk Cannabis skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis ved forsøgsperiodens udgang.

Man kan læse om indberettede bivirkninger ved brugen af medicinsk cannabis på følgende link
Patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger ved brugen af medicinsk cannabis under forsøgsordningen til Lægemiddelstyrelsen på følgende link